Các khóa học đã đăng ký

TS. Nguyễn Văn Hiển

LÝ LỊCH KHOA HỌC

                                   CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Họ và tên:  Nguyễn Văn Hiển              

Năm sinh:                 1978                                                   

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

 ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Cấp thoát nước

2002

Thạc sỹ

 ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Kỹ thuật đô thị

2005

Tiến sỹ

 ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

2017

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

Quá trình công tác:

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

 Từ năm 2002 đến 2018

 Giảng viên

Cấp thoát nước

ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

 Xây dựng mô hình thực nghiệm để xử lý sơ bộ nước mặt tại công trình thu nước

 Tác giả

 Tạp chí người Xây Dựng

2014

 

Kết quả thực nghiệm trên mô hình lắng lọc và đề xuất chỉ tiêu công  nghệ xử lý sơ bộ nước mặt tại công trình thu nước

 Tác giả

 Tạp chí người Xây Dựng

2014

 

Tính ưu việt của bể lọc nhanh tự rửa và một số đề xuất ứng dụng vào dây chuyền công nghệ xử lý nước  sạch

 Tác giả

 Tạp chí Xây Dựng

2014

 

Lọc tiếp xúc keo tụ - Giải pháp mới xử lý nguồn nước mặt cấp cho nhu cầu sinh hoạt

 Tác giả

 Tạp chí Xây Dựng

2014

Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn:

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Chương trình đào tạo kỹ sư Cấp thoát nước hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học

Đề tài nghiên cứu, cấp Bộ Xây Dựng, đào tạo ngành Cấp thoát nước Đại học Kiến trúc

2012

2

Nghiên cứu công nghệ tự rửa bể lọc vật liệu nổi xử lý nước cấp sinh hoạt

Đề tài nghiên cứu, cấp Nhà nước, Bộ khoa học & công nghệ

2014

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong những năm gần đây:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Giải pháp xử lý nguồn nước nhiễm Florua cấp cho sinh hoạt và công nghiệp quy mô vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam

2009-2013

Nghiên cứu cấp Bộ xây dựng

Đã nghiệm thu - xếp loại khá

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tại các hồ thuộc đô thị loại II trở lên

2004-2006

Nghiên cứu cấp Bộ xây dựng

Đã nghiệm thu - xếp loại tốt

Chương trình đào tạo kỹ sư Cấp thoát nước hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học

2011-2012

Nghiên cứu cấp Bộ xây dựng

Đã nghiệm thu - xếp loại tốt

Nghiên cứu công nghệ tự rửa bể lọc vật liệu nổi xử lý nước cấp sinh hoạt

2009-2014

Nghiên cứu cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu - xếp loại tốt


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!