Các khóa học đã đăng ký

TS. Lê Thị Minh Phương

Họ và tên: Lê Thị Minh Phương

Năm sinh: 1977

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Mỏ Địa Chất - Hà Nội

Trắc địa

1999

Thạc sỹ

Trường Đại học Mỏ Địa Chất - Hà Nội

Trắc địa

2004

Đại học

Đại học quốc gia Hà Nội

Anh -Trung

2005

Tiến sỹ

Đại học khoa học tự nhiên

Bản đồ, Viễn thám, GIS

2015

Quá trình công tác:

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1999 – 2009

Giảng viên

Bộ môn Trắc địa

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2009 – 2013

Giảng viên – Phụ trách bộ môn

Bộ môn Trắc địa

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tháng 4/2013 – 2014

Giảng viên – Trưởng bộ môn

Bộ môn Trắc địa

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2014-nay

Giảng viên – Trưởng bộ môn Trắc địa

Phó trưởng phòng Đào tạo

Bộ môn Trắc địa – Phòng Đào tạo

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

Kết hợp viễn thám và Fragstat đo đạc các chỉ số đô thị tại Quận Cầu Giấy

Đồng tác giả

Tạp chí xây dựng

2011

 

Phân loại định hướng đối tượng ảnh vệ tinh phục vụ nghiên cứu đô thị

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng

2011

 

Sử dụng viễn thám và các chỉ số không gian phục vụ nghiên cứu một số đặc điểm đô thị hóa tại huyện Từ Liêm - Hà Nội

Tác giả

Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng

2013

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

 

Feature extraction for metric characterization of residential urban form of Ha Noi city

Đồng tác giả

Hội nghị viễn thám Á Châu (ACRS)

2010

 

Land use change detection and landscape Metric measuring applied to urban growth and arable land Conversion analysis in Peri - Urban of  Ha Noi

Đồng tác giả

International Symposium on GIS and Advanced Technologies

2014

Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 - Trắc địa công trình

 - Bản đồ; Viễn thám

 - Ứng dụng GIS trong lĩnh vực chuyên ngành

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!