Các khóa học đã đăng ký

PGS.TS Trần Thanh Sơn

Lý lịch khoa học

Họ và tên: Trần Thanh Sơn

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Đại học

Trường Đại học Xây dựng Moskva, Liên bang Nga (MISI)

Xây dựng 

Cấp thoát nước

Tiến sỹ

Trường Đại học Xây dựng Moskva, Liên bang Nga (MISI)

Xây dựng 

Cấp thoát nước

Thực tập sinh khoa học

Trường Đại học Xây dựng Moskva, Liên bang Nga (MISI)

Xây dựng 

Cấp thoát nước

Thực tập sinh nâng cao.

Viện điều khiển và tự động hóa sản xuất Fraunhofer, Maderburge, Liên Bang  Đức (IFF).  

Kỹ thuật môi trường. Sản xuất và công nghệ sạch.

Lĩnh vực chuyên môn sâu:

  • Qui hoạch, thiết kế hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị, điểm dân cư và vùng nông thôn;
  • Qui hoạch và thiết kế hệ thống nước cho công nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, công trình đầu mối hạ tầng.
  • Lựa chọn, thiết kế công nghệ, thiết bị, trạm, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, các công trình xử lý bùn thải cũng như các công trình bảo vệ môi trường nước;
  • Xử lý nâng cao, xử triệt để nước thải sinh hoạt và công nghiệp, các vấn đề về tái sử dụng nước thải, thu hồi chất quí hiếm;
  • Thủy lực hệ thống cấp thoát nước bên ngoài và trong công trình; Thủy văn và thủy công đô thị;
  • Thoát nước mưa, chống ngập lụt đô thị và khu dân cư. Tái sử dụng nước mưa;
  • Đánh giá tác động môi trường khu đô thị và công nghiệp.
  • Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình.

Quá trình công tác:

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1999 - 2005

Kỹ sư tư vấn thiết kế

Xây dựng cấp thoát nước

Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI

2005-2009

Giảng viên, nghiên cứu viên

Xây dựng cấp thoát nước

Trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

2009-2013

Giảng viên, nghiên cứu viên, phó trưởng khoa phụ trách khoa học.

Xây dựng cấp thoát nước

Trường Đại học Kiến trúc Hà nội

2014- nay

Giảng viên, nghiên cứu viên, trưởng bộ môn, trưởng khoa. .

Xây dựng cấp thoát nước

Trường Đại học Kiến trúc Hà nội

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong những năm gần đây:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu công nghệ tự rửa bề lọc vật liệu lọc nổi cấp nước cho sinh hoạt

2009-2011

Đề tài độc lập cấp nhà nước. Mã số ĐTĐL T02/2009

Đã nghiệm thu

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ủ hiếu khí trong xử lý chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn Hà Nội

2010-2012

Đề tài sở khoa học công nghệ Hà nội. Mã số 01C – 09/01-2011-2

Đã nghiệm thu

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

-

-

-

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

Triển vọng ứng dụng bể lọc vật liệu lọc nổi tự rửa cho hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn

Tác gỉả

Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 6. ISNN-1859-350 X

2011

 

Nghiên cứu tính chất bể vật liệu lọc nổi mới  ứng dụng cho dây chuyền cấp nước sinh hoạt

Tác gỉả

Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 7. ISNN-1859-350 X

2011

 

Ứng dụng thiết bị lọc vật liệu lọc nổi cho hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn Việt nam

        Tác giả

Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 16. ISNN-1859-350 X

       2014

 

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt trong bể phản ứng sinh học ứng dụng vật liệu bám dính làm từ cây tre

Đồng tác giả

Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 8 . ISNN-1859-350 X

2014

 

Ứng dụng  bể lọc tự rửa vật liệu lọc nổi xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt tại tỉnh Hà Nam

Đồng tác giả

Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 18 . ISNN-1859-350 X

2015

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

 

Hệ thống thoát nước bền vững –triển vọng và thách thức tại Việt Nan

Tác gỉả

Kỷ yếu hội nghị quốc tế về kiến trúc xanh – tương lai xanh

2011

 

Khả năng ứng dụng công nghệ túi vải đại kỹ thuật Geotub xử lý bùn cặn đô thị trong điều kiện Việt nam

Tác giả

Kỷ yếu hội nghị quốc tế về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh

2015

4

Sách chuyên khảo

 

 

 

Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn:

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Thiết bị xử lý nước ngầm tự động rửa thủy lực cấp nước cho trường học

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp nhà nước. Qui mô công suất 30 m3/ngđ. Áp dụng tại 16 trường học ngoại thành Hà nội

2013

2

Trạm xử lý nước ngầm tự động rửa thủy lực  tại trạm bê tông Thịnh Liệt, LICOGI.

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp nhà nước. Qui mô công suất 500 m3/ngđ. Áp dụng tại tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng LICOGI, Thịnh Liệt, Hà nội.

2013

3

Thiết bị pilot xử lý nước thải tự động thủy lực

Ứng dụng thử nghiệm cho đề tài hướng dẫn nghiên cứu sinh. Qui mô công suất 30 m3/ngđ. Áp dụng tại nhà máy  , khu công nghiệp  ,, Bắc Ninh, Hà nội.

2015

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!