Các khóa học đã đăng ký

PGS.TS Nguyễn Lâm Quảng

Lý lịch khoa học

Họ và tên: Nguyễn Lâm Quảng

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Liên bang Nga

Xây dựng đô thị

1979

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

Liên bang Nga

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

2007

Thực tập sinh khoa học

Thành phố czeczsin Ba Lan

QH đô thị và hạ tầng KT

1994


Quá trình công tác:

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1980 - 2001

Cán bộ giảng dạy

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Khoa Đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

1994 -1997

Thực tập sau đại học

Quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật

Trường Đại học Bách khoa thành phố czecszin Ba Lan

2002 - 2005

Phó Giám đốc Trung tâm quản lý đô thị

Quản lý đô thị

Trung tâm Quản lý đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

2005 - 2007

Nghiên cứu sinh

Quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật

Trường Đại học Kiến trúc Xây dựng Tp. Xanh Petecbua Liên bang Nga

2007 - 2009

Cán bộ giảng dạy

Quản lý đô thị

Khoa Quản lý đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

Từ 6/2009 đến nay

Cán bộ giảng dạy

Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị

Khoa Đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

Các công trình NCKH được công bố 

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo – Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

2011

 

Vấn đề quy hoach, thiết kế và quản lý HTKT ứng phó với biến đổi khí hậu

Tác giả

Kiến trúc và Xây dựng

 

2011

 

Xác định các yếu tố bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu trong thiết kế chuẩn bị kỹ thuật.

Tác giả

Tạp chí Xây dựng

 

2012

 

Vấn đề lựa chọn địa điểm bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn đô thị.

Tác giả

Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng

2012

 

Áp dụng chuyển giao mô hình Quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Marikina, Philippines cho Việt Nam

Tác giả

Nhà Xuất bản Xây dựng (Kỷ yếu hội thảo)

2014

 

Đổi mới chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tác giả

Nhà Xuất bản Xây dựng (Kỷ yếu hội thảo

2014

 

Một số đề xuất tính toán trong thiết kế chuẩn bị kỹ thuật cho đô thị ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

 Tác giả

 Nhà xuất bản Xây dựng (Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 25 năm đào tạo KTS quy hoạch)

11/2017

 

 Tổng quan về xác định cốt xây dựng, cao độ xây dựng trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

 Tác giả

 Tạp chí Quy hoạch

Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia

 Số 88/2017

4

Sách chuyên khảo

 

 

 

 

Hoàn thiện kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị

Đồng tác giả

Nhà Xuất bản Xây dựng

2011

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu đánh giá dự án sản xuất phân compost từ chất thải rắn đô thị - trường hợp nghiên cứu: Nhà máy phân compost Tràng Cát, Hải Phòng

2011

Đề tài cấp Bộ, Ngành

Đã nghiệm thu

Xây dựng chương trình đào tạoliên thông giữa chuyên ngành học từ Quy hoạch đô thị sang Kỹ thuật hạ tầng đô thị

2010 - 2011

Đề tài cấp Bộ

Đã nghiêm thu

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học cho chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị

2010 - 2011

Đề tài cấp Bộ

Đã nghiêm thu

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông giữa chuyên ngành học từ Xây dựng dân dụng và công nghiệp sang Kỹ thuật hạ tầng đô thị

2010 - 2011

Đề tài cấp Bộ

Đã nghiêm thu

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu khảo sát hiện trạng môi trường đất và chất thải rắn của một số đô thị lớn tại Việt Nam

2009 - 2010

Đề tài cấp nhà nước

Đã nghiệm thu

Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố Vinh

Tư vấn quản lý tài sản và nâng cao năng lực (chuyên gia môi trường)

(Vốn vay Ngân hàng thế giới)

6/2016 – 12/2017

Dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ

Đang thực hiện

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!