Các khóa học đã đăng ký

PGS.TS Nghiêm Vân Khanh

Lý lịch khoa học

Họ và tên: Nghiêm Vân Khanh

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Xây Dựng

Cấp thoát nước

2002

Thạc sỹ

Đại học Xây Dựng

Kỹ thuật môi trường

2006

Tiến sỹ

Đại học Xây Dựng

Công nghệ môi trường CTR

2013

Các lĩnh vực chuyên môn sâu:

  • Lập quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa trong đô thị và các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp.
  • Lựa chọn, thiết kế công nghệ, thiết bị, trạm, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, các công trình xử lý bùn thải cũng như các công trình bảo vệ môi trường nước.
  • Hướng dẫn lập chương trình quan trắc môi trường, quản lý vận hành và điều khiển các công trình xử lý chất thải trong đô thị và khu công nghiệp.
  • Lập quy hoạch và thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải nguy hại trong lĩnh vực công nghiệp và y tế.
  • Thiết kế công nghệ xử lý nâng cao, xử lý triệt để nước thải sinh hoạt và công nghiệp, các vấn đề về tái sử dụng nước thải, thu hồi chất quí hiếm;
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
  • Xây dựng các kế hoạch và chương trình quản lý chất thải rắn, quản lý nước mưa và úng ngập đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm soát, phòng ngừa thiên tai và sự cố môi trường.
  • Xây dựng chương trình thu hồi sinh khối biogas, tận thu tối đa các nguồn năng lượng từ các chất thải đô thị theo hướng bền vững.
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, công nghệ xử lý chất thải. Đưa ra các giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong các khu xử lý chất thải.


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!