Các khóa học đã đăng ký

PGS.TS. Cù Huy Đấu


Họ và tên:           CÙ HUY ĐẤU            

Năm sinh:            04. 01.1954                                                    

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

 Cộng hòa Liên Bang Nga (LX cũ)

Kỹ thuật hạ tầng và môi trường

1978

Thạc sỹ

Trường Đại học Kiến Trúc HN

Kỹ thuật hạ tầng và môi trường

2000

Tiến sỹ

 Trường Đại học Kiến Trúc HN

Kỹ thuật hạ tầng và môi trường

2005

Quá trình công tác:

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

 1979 - 2004

 giảng viên, GVC từ năm 2000

 Kỹ thuật hạ tầng & MT

 Trường Đại học Kiến Trúc HN

 2004 - 2007

 Q. chủ nhiệm bộ môn KTMT

 Kỹ thuật môi trường

 Trường Đại học Kiến Trúc HN

 2007 - 2014

 CN bộ môn KTMT

 Kỹ thuật môi trường

 Trường Đại học Kiến Trúc HN

 2014 đến nay

 GVC bộ môn KTMT

 Kỹ thuật môi trường

 Trường Đại học Kiến Trúc HN

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

 Nghiên cứu thực nghiệm ủ hiếu khí chất thải

Tác giả

 Tạp chí XD

7/2011

 

 Nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học ngành kỹ thuật môi trường

Tác giả

 Tạp chí XD

10/2011

 

 Nghiên cứu hệ thống thu gom và tuần hoàn nước rác trong quá trình ủ hiếu khí chất thải

Tác giả

 Tạp chí XD

03/2012

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong những năm gần đây:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Đề tài NCKH cấp TP Hà Nội “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ủ hiếu khí trong xử lý chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn Hà Nội”,

 

2010-2012

Môi trường và tài nguyên

Mã số : 01C – 09/01-2011-2

Đã nghiệm thu

xếp loại khá

Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN:

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Hội đồng KHCN cấp NN

02

2

Hội đồng KHCN cấp Bộ

15

 

Hội đồng khoa học trường Đại học Kiến Trúc Hà nội

30

 

Hội đồng khoa học trường ĐHXD

15

Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn:

  • Kỹ thuật công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị và Khu Công nghiệp
  • Hạ tầng kỹ thuật và BVMT đô thị
  • Bảo vệ và phòng chống thiên tai thảm họa thiên nhiên

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!