Các khóa học đã đăng ký

Bộ môn Thoát nước

Quá trình hình thành và phát triển:

Bộ môn Thoát nước được thành lập năm 2004 trên cơ sở tách ra từ bộ môn Cấp thoát nước, phụ trách bộ môn là thầy Phan Đình Bưởi, ban đàu bộ môn có 4 thành viên là thầy Phan ĐÌnh Bưởi, cô Mai Liên Hương, thầy Nguyễn Thanh Phong và thầy Nguyễn Tiến Dũng. Sau đó bộ môn được bổ sung cô Cao Thị Hoa (2002), thầy Trần Thanh Sơn (2006), cô Hà Xuân Ánh (2009). Năm 2009, cô Mai Liên Hương làm chủ nhiệm bộ mônthay thầy Phan Đình Bưởi nghỉ hưu theo chế độ. Cuối năm 2013, cô Mai Liên Hương nhận công tác mới, chủ nhiệm bộ môn là thầy Trần Thanh Sơn. Cũng trong năm này, bộ môn được bổ sung thêm thầy Phạm Văn Dương, từ bộ môn Cấp nước và cô Nguyễn Thanh Thư và thầy Phạm Văn Doanh.

Trong suốt thời gian 7 năm hoạt động, bộ môn đã khẳng định được vị trí và năng lực chuyên môn trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong công tác giảng dạy, bộ môn Thoát nước đảm nhiệm các học phần môn học liên quan đến hệ thống thoát nước đô thị, hẹ thống cấp thoát nước trong nhà và học phần thi công các công trình cấp thoát nước. Nhiều đồ án tốt nghiệp của sinh viên được tặng các giải thưởng lớn như giải Loa THành, giải Hội QUy hoạch. Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô trong bộ môn, nhiều công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đoạn các giải tài năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong công tác nghiên cứu khoa học, bộ môn cũng tham gia tích cực vào công tác lao động sản xuất, phản biên các dự án hạ tầng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Với thành tích đạt được. năm 2013 Bộ môn được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Chức năng nhiệm vụ bộ môn:

-Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tào với chuyên môn ngành Cấp thoát nước và các chuyên ngành khác theo chương trình được Khoa và Nhà trường phân công

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp chuyên môn

- Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan theo phân công của nhà trường hoặc tự xây dựng theo yêu cầu phát triển ngành và nhu cầu xã hội

- Tham gia các hoạt động tư vấn, thiết kế, phản biện xã hội trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

- Quản lý viên chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ

- Hợp tác đào tạo quốc tế

Các môn học phụ trách:

- Mạng lưới thoát nước

- Đồ án mạng lưới thoát nước

- Xử lý nước thải

- Đồ án xử lý nước thải

- Cấp thoát nước công trình

- Đồ án cấp thoát nước công trình

- Thi công ngành nước

- Đồ án thi công ngành nước

- Khai thác và bảo vệ nguồn nước

- Cấp thoát nước

- Đồ án tổng hợp

- Đồ án tốt nghiệp

Các tài liệu giáo trình đã biên soạn, xuất bản:

- Hướng dẫn đồ án môn học Xử lý nước thải - Trần Thanh Sơn, năm 2008

- Cấp thoát nước cho ngành Xây dựng, Hoàn Văn Huệ chủ biên, NXB Xây dựng 1993

- Giáo trình cấp thoát nước trong nhà, Hoàng Văn HUệ chủ biên, NXB Xây dựng, 1994

- Xử lý nước thải, Hoàng Văn Huệ chủ biên, NXD Xây dựng, 1996

- Thoát nước tập 1 - Mạng lưới thoát nước, Hoàng Văn Huệ, 2001

- Thoát nước tập 2 - Xử lý nước thải, Hoàng Văn Huệ, 2002

Các công trình khoa học, giải thưởng đạt được:

 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012

- Bằng khen của Bộ xây dựng năm 2013

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!