Các khóa học đã đăng ký

Bộ môn Năng lượng

Quá trình hình thành và phát triển:

Bộ môn Năng lượng hiện nay là tiền thân của Bộ môn Điện trước đây, khi khoa Đô thị được thành lập 17/09/1969, chuyên ngành Điện chỉ có 01 cán bộ giảng dạy là thầy Vương Song Hỷ thuộc bộ môn Chuẩn bị kỹ thuật - Điện - Trắc địa do cô Phạm Thị Thụ làm chủ nhiệm Bộ môn. Năm 1975, Bộ môn Điện được thành lập, thầy Vương Song Hỷ làm chủ nhiệm bộ môn. Năm 1992, khi cơ cấu của khoa thay đổi nên bộ môn Điện - khoa Đô thị, bộ môn Vật lý kiến trúc - khoa Kiến trúc, bộ môn Vật lý đại cương - khoa Cơ bản được tập hợp trong bộ môn mới được gọi tên là bộ môn Vật lý xây dựng, thầy Nguyễn Lăng Tiêu làm chủ nhiệm, bộ môn thuộc khoa Quy hoạch - Đô thị. Năm 1997, Khoa Đô thị được tái thành lập với tên gọi mới là Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị. Bộ môn Điện cũ của khoa Đô thị được đưa về khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị và sinh hoạt trong bộ môn Chuẩn bị kỹ thuật - Điện - Trắc địa, cô Trần Thị Hường làm chủ nhiệm, thầy Nguyễn Văn Điền làm phó chủ nhiệm bộ môn. Năm 2001, do yêu cầu phát triển của Khoa, cơ cấu bộ môn được tổ chức lại, bộ môn Điện được tái thành lập, thầy Nguyễn Văn Điền làm chủ nhiệm bộ môn. Năm 2005, để đáp ứng nhu cầu đào tạo trong tương lại, phạm vi hoạt động rộng hơn, bộ môn Điện được đổi tên thành bộ môn Năng lượng cho đến nay.

Chức năng nhiệm vụ bộ môn:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo bổ trợ cho các chuyên ngành Hạ tầng đô thị, Quy hoạch, Xây dựng, Kiến trúc theo chương trình được Khoa và Nhà trường phân công.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn

- Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan theo phân công của nhà trường hoặc tự xây dựng theo yêu cầu phát triển ngành và nhu cầu xã hội

- Tham gia các hoạt động tư vấn, thiết kế, phản biện xã hội trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn

- Quản lý viên chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

Các môn học bộ môn phụ trách:

- Kỹ thuật điện

- Mạng điện đô thị

- Đồ án mạng điện đô thị

- Công nghệ kiến trúc 2

- Tự động hóa quá trình sản xuất trong xây dựng

- Sử dụng hiệu quả năng lượng

- Thiết bị điện

- Tự động hóa dụng cụ đo chất lượng môi trường

Các công trình khoa học, giải thưởng đạt được:

- Giải thưởng quốc tế: CUP-LEGRAND Giải nhát thiết kế chiếu sáng 2006 - BCI Châu Á

- Soát xét, bổ sung, chuyển đổi TCXD 25:1991 "Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng" sang tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9207-2012 "Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng"

- Soát xét, bổ sung, chuyển đổi TCXD 27:1991 "Đặt đường thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng" sang tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9206-2012 "Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng"

Các tài liệu giáo trình đã biên soạn, xuất bản:

- Chiếu sáng nhân tạo trong các công trình xây dưng, Vương Song Hỷ, NXB Xây dựng năm 1979

- Kỹ thuật điện, VƯơng Song Hỷ, NXB Xây dựng năm 1977

- Mạng điện thành phố, Vương Song Hỷ, NXB Xây dựng năm 1991

- Hướng dẫn giải bài tập Kỹ thuật điện, Nguyễn Văn Điền, Phạm Thị Giới, NXB Xây dựng năm 1999

- Kiến trúc năng lượng và môi trường, Nguyễn Văn Điền, NXB Xây dựng năm 2007

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!