Các khóa học đã đăng ký

Bộ môn Kỹ thuật môi trường


Quá trình hình thành và phát triển:

Năm học 2004 -2005 là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện đào tạo nghành Kỹ thuật môi trường. Mặc dù là ngành mới thành lập, nhưng bộ môn Kỹ thuật môi trường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và luôn chủ động kịp thời cập nhật, điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp, đáp ứng chất lượng đào tạo. Trong hơn 10 năm, cùng với phòng đào tạo, đã và đang đào tạo có chất lượng 15 khóa inh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường. 

Tập thể các thầy cô giáo của bộ môn đã biên soạn được hơn 10 bài giảng, giáo trình và tài liệu về Kỹ thuật môit rường. Các tài liệu giáo trình này đều đang được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên và nghiên cứu sinh ngành môi trường và các ngành hữu quan ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Hằng nằm, các thầy cô giáo bộ môn đều thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức, trong đố có những đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, thành phố như đề tài "Điều tra hiện trạng xây dựng quy hoạch quản lý chất thải rắn tại các đô thị thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy" - thầy Cù Huy Đấu chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố Hà Nội: "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ủ hiếu khí trong xử lý chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn Hà Nội" - thầy Cù Huy Đấu chủ nhiệm và rất nhiều đề tà, dự án khác do các thầy cô trong bộ môn tham gia dưới tư cách chuyên gia.

Chủ nhiệm bộ môn qua các thời kỳ: thầy PGS.TS. NGƯT.Cù Huy Đấu (2004 - 2015), cô PGS. TS. GVCC. Nghiêm Vân Khanh (2015- nay)

Chức năng nhiệm vụ bộ môn:

  • Quản lý đào tạo chuyên ngành kỹ thuật môi trường ở trình độ đại học, giảng dạy các học phần chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật môi trường.
  • Hướng dẫn sinh viên làm các đồ án tốt nghiệp, tổng hợp, môn học;
  • Hướng dẫn sinh viên thực tập: hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
  • Tổ chức các Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường;
  • Tham gia đào tạo sau đại học;
  • Nghiên cứu khoa học.
  • Tham gia các hoạt động tư vấn, quy hoạch - thiết kế, chuyển giao công nghệ, phản biện về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, quản lý vận hành hệ thống quan trắc, kiểm soát môi trường….

Các môn học bộ môn phụ trách:

- Quản lý chất thải rắn đô thị,

- Thông gió cấp nhiệt

-  Xử lý ô nhiễm môi trường không khí

- Hệ thống thu gom – vận chuyển chất thải lỏng

- Xử lý chất thải lỏng

- Môi trường trong chuẩn bị kỹ thuật khu đất XD

- Môi trường giao thông đô thị

- Sử dụng hiệu quả năng lượng trong KTMT…

- Và các đồ án môn học kèm theo

Các tài liệu giáo trình đã biên soạn, xuất bản:

- Giáo trình Đánh giá tác động môi trường, Cù Huy Đấu chủ biên, NXB Xây Dựng 2007

- Giáo trình Quản lý chất thải rắn đô thị, Cù Huy Đấu chủ biên, NXB Xây Dựng 2009

Các Công trình khoa học, giải thưởng đạt được:

- Hướng dẫn sinh viên đạt giải Loa thành – Đồ án tốt nghiệp xuất sắc

- Hướng dẫn sinh viên đạt giải hội Quy hoạch phát triển đô thị – Đồ án tốt nghiệp xuất sắc

- Hướng dẫn sinh viên đạt giải sinh viên NCKH của Bộ giáo dục và Đào tạo - Vifotex

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!