Các khóa học đã đăng ký

Bộ môn Cấp nước

Quá trình hình thành và phát triển:

Bộ môn Cấp thoát nước được thành lập vào năm 1970, chủ nhiệm bộ môn qua các thời kỳ: thầy Trần Đình Khai (1970-1973), thầy Nguyễn Hữu Bách (1973-1974), thầy Trần Đình Khai (1974-1985), thầy Phan Đình Bưởi (1985-1988)

Từ năm 1989, bộ môn Cấp thoát nước sát nhập cùng bộ môn Chuẩn bị kỹ thuật với trên gọi là "Bộ môn Chuẩn bị kỹ thuật - Cấp thoát nước", TS Bùi Văn Toàn làm chủ nhiệm bộ môn.

Năm 1997, Khoa Đô thị tái thành lập - Bộ môn Cấp thoát nước tách ra khỏi bộ môn Chuẩn bị kỹ thuật với tên gọi là bộ môn Cấp thoát nước. Thầy Hoàng Văn Huệ làm chủ nhiệm bộ môn, thầy Phan Đình Bưởi làm phó chủ nhiệm bộ môn (1997-2000);

Năm 2000, bộ môn Thủy lực được thành lập, thầy Nguyễn Tài làm chủ nhiệm bộ môn, thầy Lê Mạnh Hà làm phó chủ nhiệm bộ môn (2000-2002), thầy Lê Mạnh Hà làm quyền chủ nhiệm bộ môn (2002-2006).

Năm 2004, bộ môn Thủy lực sát nhập vào bộ môn Cấp thoát nước, tách ra thành bộ môn Cấp nước và bộ môn Thoát nước. Bộ môn cấp nước, thầy Hoàng Văn Huệ làm chủ nhiệm (2004-2013) thầy Lê Mạnh Hà làm phó chủ nhiệm (2007-2011); thầy Vũ văn Hiểu làm chủ nhiệm, thầy Nguyễn Văn Hiển làm phó chủ nhiệm (2013 đến nay)

Chức năng nhiệm vụ của bộ môn:

Quản lý đào tạo chuyên ngành cấp nước: giảng dạy các môn chuyên sâu về cấp nước như: xử lý nước cấp đô thị, công trình thu nước và trạm bơm. mạng lưới cấp nước, cấp nước đô thị, cấp thoát nước công nghiệp, cấp nước và vệ sinh nông thôn, hóa nước và vi sinh, thủy lực, thí nghiệm hóa nước vi sinh và thí nghiệm thủy lực; Hướng dẫn sinh viên làm các đồ án tốt nghiệp, tổng hợp, môn học; Hướng dẫn sinh viên thực tập: hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; Tổ chức các Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước; Tham gia đào tạo sau đại học; Nghiên cứu khoa học.

Các môn học bộ môn phụ trách:

- Thủy lực P1, P2

- Máy thủy lực

- Thủy khí động lực học

- Hóa vi sinh

- Mạng lưới cấp nước

- Xử lý nước cấp

- Xử lý nước cấp 

- Công trình thu - trạm bơm cấp thoát nước

- Quy hoạch mạng lưới cấp nước

- Cấp thoát nước công nghiệp

- Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn

- Cấp nước đô thị

- Quản lý tổng hợp nguồn nước

- Thí nghiệm Thủy lực

- Thí nghiệm Hóa vi sinh

- Và các đồ án môn học kèm theo

Các tài liệu giáo trình đã biên soạn, xuất bản:

- Hướng dẫn Đồ án Cấp thoát nước, Hoàng Văn Huệ, NXB Xây dựng năm 1991

- Kỹ thuật Môi trường tập 1 - Cấp thoát nước, Hoàng Văn Huệ, NXB Xây dựng năm 2004

- Hướng dẫn thiết kế Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp, Vũ Văn Hiểu, NXB Xây dựng, năm 2010

- Công nghệ cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường, Vũ Văn Hiểu, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1996

- Hóa học và vi sinh vật học nước, Vũ Minh Đức, NXB Xây dựng, năm 2011

Các công trình khoa học, giải thưởng đạt được:

- Hướng dẫ sinh viên đạt giải Olympic cơ hoc toàn quốc

- Hướng dẫn sinh viên đạt giải Loa thành

- Hướng dẫn sinh viên đạt giải Vifotex

- Hướng dẫn sinh viên đạt giải Holcim

- Hướng dẫn sinh viên đạt giải hội Quy hoạch phát triển đô thị

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!